Liming - Sesame › SBL Serisi, Helis Disli Planet

 

SBL Serisi, Helis Dişli Planet Redüktör

  SBL Serisi, 1 Kademe, Çevrim Oranı: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  SBL Serisi, 2 Kademe, Çevrim Oranı: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70,  80, 90, 100, 120,

                                                                       140, 160, 180, 200

 Etiketler : SBL Serisi , Helis Disli Planet