Liming - Sesame › SB Serisi, Helis Disli Planet

 

SB Serisi, Helis Dişli Planet Redüktör

  SB Serisi, 1 Kademe, Çevrim Oranı: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

   SB Serisi, 2 Kademe, Çevrim Oranı: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

  SB Serisi, 3 Kademe, Çevrim Oranı: 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,

                                                                     600, 700, 800, 900, 1000

 Etiketler : SB Serisi , Helis Disli Planet